background
 

home extranet

Veel gestelde vragen

Bloembollen algemeen

 • Moet ik bloembollen met stro afdekken? Hoeveel en wanneer?

  lees verder
  Het gebruik van stro in privé tuinen is eigenlijk not done. Beter is het om een laag compost of oud blad te gebruiken. Dit zijn natuurlijke stoffen die het bodemleven verbeteren en die zorgen voor een natuurlijke beschermlaag voor de bollen in de wintermaanden. Wacht met afdekken tot de grond is afgekoeld. In tegenstelling tot wat de mensen denken is het bedekken van bollen bedoeld om de grond temperatuur koel en stabiel te houden, en niet als warme deken voor de bollen (wel in hele koude klimaten). Bedek de grond met stro net voordat er nachtvorst komt. Wanneer je de grond te vroeg in het seizoen, wanneer de grond nog zacht en warm is, bedekt, trek je veldmuizen en andere ongedierte aan. Dit ongedierte verblijft graag in het warme stro en gaat de bollen opgraven.

 • Moet ik bloembollen bemesten?

  lees verder
  Een bemesting op maat voorkomt dat planten ziek worden en gevoelig worden voor ziekten en plaagdieren, dit resulteert in minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een juiste bemesting zorgt ook voor een goede bodemstructuur. Er is keuze uit diverse meststoffen: Compost en dierlijke mest. Dit zijn organische meststoffen. Het zijn, zoals eerder beschreven, ook goede bodemverbeteraars. Natuurlijke meststoffen die als aanvulling op organische mest worden gegeven. Kunstmest. Het te kiezen type bemesting hangt af van het type beplanting en het tijdstip dat er bemest kan worden. Zie voor meer informatie het item op de professionele site:'Bloembollen in het groen'.

 • Is het waar dat beendermeel het beste bloembollenvoedsel is?

  lees verder
  Vroeger werd beendermeel gezien als een uitstekende bollen meststof, maar tijden veranderen! Het meeste beendermeel vandaag de dag wordt zo uitgekookt dat de essentiële stoffen eruit verdwenen zijn. Voorjaarsbloeiende bollen hebben geen bemesting nodig voor hun eerste bloeiseizoen. Een gezonde Nederlandse bol heeft al het voedsel die het nodig heeft, om te groeien en bloeien, al bij zich. Bloembollen die in de grond worden gelaten voor meerjaren bloei zullen beter groeien door gedroogde oude stalmest of een speciale bollen meststof toe te voegen in het voorjaar of in de volgende herfst.

 • Ik heb gezien dat dezelfde soort bloembollen verschillend waren geprijsd. Wat is het verschil?

  lees verder
  De prijs van de bloembollen hangt onder andere af van de maat van de bol. Voor elke variëteit geldt hoe groter de bol, hoe mooier en groter de bloemen. Dus de grotere bollen hebben een hogere prijs. Voor mooie beplanting is het aan te raden om de duurdere bollen te kopen omdat deze mooiere bloemen krijgen. Maar de kleinere, goedkopere bollen bieden een goede mogelijkheid om veel bollen te planten in grotere stukken grond of in het gras, waar deze bollen in een paar jaar kunnen uitgroeien tot een mooi veld bloembollen. Een opmerking: Nederlandse exporteurs exporteren uit kwaliteitsvoorwaarden geen bollen die kleiner zijn dan een bepaalde maat. Bijvoorbeeld, tulpen moeten 10 cm of groter zijn voordat de Nederlandse exporteur ze exporteert. Dit betekent dat als je tulpen bollen kleiner dan 10 cm ziet, ze niet uit Nederland komen. Voor sommige speciale tulpen worden uitzonderingen gemaakt omdat deze tulpen kleinere bollen produceren.

 • Ik heb gezien dat dezelfde soort bloembollen verschillend waren geprijsd. Wat is het verschil?

  lees verder
  De prijs van de bloembollen hangt onder andere af van de maat van de bol. Voor elke variëteit geldt hoe groter de bol, hoe mooier en groter de bloemen. Dus de grotere bollen hebben een hogere prijs. Voor mooie beplanting is het aan te raden om de duurdere bollen te kopen omdat deze mooiere bloemen krijgen. Maar de kleinere, goedkopere bollen bieden een goede mogelijkheid om veel bollen te planten in grotere stukken grond of in het gras, waar deze bollen in een paar jaar kunnen uitgroeien tot een mooi veld bloembollen. Een opmerking: Nederlandse exporteurs exporteren uit kwaliteitsvoorwaarden geen bollen die kleiner zijn dan een bepaalde maat. Bijvoorbeeld, tulpen moeten 10 cm of groter zijn voordat de Nederlandse exporteur ze exporteert. Dit betekent dat als je tulpen bollen kleiner dan 10 cm ziet, ze niet uit Nederland komen. Voor sommige speciale tulpen worden uitzonderingen gemaakt omdat deze tulpen kleinere bollen produceren.

 • Wanneer plant een kweker in Nederland zijn tulpen?

  lees verder
  De kwekers in Nederland planten hun tulpen in november. Dit kunnen zij doen omdat de winter in Nederland nooit voor half december zal beginnen. In gebieden waar de winter vroeger begint is het raadzaam de tulpen in oktober te planten.

 • Wat is de Stichting Keurmerk (SKBH)?

  lees verder
  De Stichting Keurmerk heet voluit “Stichting Keurmerk Bloembollen Holland”. Dit is een Stichting die in het leven geroepen is om de consument een onafhankelijk klankbord aan te bieden voor eventuele klachten. Bij deze stichting kunt u melden dat de bollen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Meezenden van een foto is niet verplicht, maar helpt wel de klacht te ondersteunen. Komt er iets anders in bloei dan op de verpakking staat dan kunt u eveneens reclameren. Let wel op dat de verpakking is voorzien van het logo van de SKBH.

 • In welk land worden dahlia’s geteeld?

  lees verder
  Dahlia’s worden voornamelijk in Nederland geteeld. In de Bollenstreek en op de zandgrond zijn de meeste kwekerijen te vinden. Een ander gebied waar dahlia’s geteeld worden is de west-kust van Frankrijk en Amerika.

 • Worden er werkelijk zoveel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor de bollenteelt?

  lees verder
  Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt is de laatste 10 jaar aanzienlijk verminderd. Door onderzoek en praktijkervaring is gebleken dat er veel minder middelen nodig zijn dan er voorheen aangenomen werd. Dit komt het milieu en de portemonnee van de kweker ten goede. Door een uitgebalanceerde toevoeging van meststoffen komt de bol niets tekort en spoelen er veel minder kwalijke stoffen uit naar het oppervlakte water. Waar voorheen preventief gespoten werd tegen o.a. schimmels worden nu naar noodzaak middelen toegediend. Veel kwekerijen stappen, waar mogelijk, over naar biologische middelen om ziekten en plagen te vermijden.

 • Waarom worden tulpen speciaal in Holland geteeld?

  lees verder
  Tulpen werden eind 16e eeuw door Carolus Clusius in Nederland geïntroduceerd. Als snel bleek er veel interesse voor deze bollen te bestaan en begon men in de tuin rond het huis te experimenteren met telen. Omdat de vraag naar tulpen toenam werd het telen steeds professioneler aangepakt en bleek vooral de kuststrook van Nederland zeer gunstig te zijn. De zachte winters en koele zomers door de invloed van de zee, de goede waterhuishouding met een constant waterpijl, de specifieke grondsoort en het handelscentrum zijn sterke speerpunten. Onder de toenemende verstedeling van de oude teeltgebieden vindt er een verplaatsing van de teelt plaats. Nu zijn de belangrijkste teeltgebieden in het noorden van Nederland te vinden waar nog voldoende ruimte is. Dit verzekert de teelt in Nederland voor de toekomst.

 • Welke data vallen de ijsheiligen en wat gebeurt er dan?

  lees verder
  De ijsheiligen zijn op 11, 12, 13 en 14 mei. Op deze data vieren St Mamertus, St Pankratius , St. Servatius en St. Bonifacius hun naamdagen. Drie is echter een heiliggetal en in verschillende landen valt daarom St. Mamertus af, in andere landen is dit verschoven en valt St. Bonifacius af. De ijsheiligen staan voor het einde van de vorstkansen. In het verleden zijn echter ook na deze data nog nachtvorsten voorgekomen. Over het algemeen is het dan tijd om de zomerbloeiende bolgewassen te planten.

 • Zijn er bollen die muizen en of ratten afschrikken?

  lees verder
  Er zijn weinig bollen die muizen of ratten echt afschrikken. Er zijn wel bloembollen bekend die antistoffen produceren waar mollen en muizen een hekel aan hebben. Dit zijn voornamelijk de bollen die ook goed verwilderen zoals sneeuwklokje, boshyacint, narcis, keizerskroon en Allium.

 • Kan ik in mijn eigen tuin ook een lenteweidemengsel in bollen planten?

  lees verder
  Een recept dat daadwerkelijk gerealiseerd is op de Keukenhof en daar jaarlijks duizenden mensen in verrukking brengt is de 'Lentewei'. In het aanwezige gazon werden op een aantal plekken in de volle zon golfvormige punten uitgesneden tot een diepte van ruim 10 cm. Deze punten werden gevuld met scherp zand en vervolgens werden onder- en bovengrond met elkaar vermengd. Een prima basis voor verwilderingsbolletjes: over een oppervlakte van ca. 500 m2 werden 55.000 bolletjes in 35 soorten als mengsel uitgestrooid en met de hand geplant. In dit speciale geval werd tegelijk een bloemenweidemengsel van de Cruydt-hoeck ingezaaid, zodat de bolletjes opkomen in een waas van kruidachtigen die, als de bollen uitgebloeid zijn, op hun beurt in bloei komen en wekenlang kleur geven. Alle bolgewassen die geschikt zijn voor verwildering en een niet al te gecultiveerd uiterlijk hebben komen in aanmerking voor een dergelijk mengsel. In het specifieke geval van de 'Lentewei' op de Keukenhof werden de volgende soorten gemixed en werd uitgegaan van gemiddeld 150 bolletjes per vierkante meter: Bellevalia pycnantha Chionodoxa forbesii Chionodoxa luciliae Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple' Leucojum aestivum 'Graveteye Giant' Muscari aucheri 'Blue Magic' Muscari 'Valerie Finnis' Narcis 'Jack Snipe' Narcis 'Jetfire' Narcis poeticus recurvus Narcis 'Topolino' Ornithogalum umbellatum Scilla siberica Tulipa bakeri 'Lilac Wonder' Tulipa clusiana Tulipa clusiana 'Lady Jane' Tulipa linifolia Tulipa tarda Tulipa urumiensis

 • Kan ik bollen ook tussen bomen en struiken planten?

  lees verder
  Bloembollen die op dergelijke plekken aangeplant worden, moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden: zij moeten het verder zelf zien te redden tussen vaak machtige concurrenten. Daarnaast zijn het vooral de vroegst-bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn: zij zijn goed zichtbaar tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel bestaande uit minstens zes soorten die elkaar in bloei opvolgen. Wanneer dit mengsel geplant wordt in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, kan gerekend worden op jarenlange, steeds uitbundiger wordende bloei.

 • Moet ik de oude bloemen van tulpen afsnijden?

  lees verder
  Tulpen, die geplant zijn voor meerjarenbloei, kunnen beter gekopt worden nadat de bloem zijn schoonheid heeft getoond. Dit voorkomt het vormen van zaaddozen waarbij de energie in zaad in plaats van nieuwe bolletjes onder de grond wordt gestopt. Koppen is de term voor het afbreken van de bloemen van de stengel. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de bloemblaadjes in de oksels van de bladen vallen waardoor Botrytis kan ontstaan.

 • Ik heb vorig jaar crocussen en narcissen in het gras geplant. Wanneer kan ik het beste mijn gras maaien?

  lees verder
  Als regel voor het maaien van grasstroken met bloembollen wordt aangehouden dat daarmee gemiddeld 6 tot 8 weken na de bloeiperiode kan worden begonnen. Het gras met daarin geplante bloembollen kan pas na het afsterven van alle bovengrondse delen van de bollen worden gemaaid. Sommige bloembollen zoals Chionodoxa, Scilla en Eranthis, planten zich voort door middel van zaad. Het zaad moet dus voldoende gelegenheid krijgen om te rijpen.