background
 

education

Duurzaamheid in de bollensector

 

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw besteedt de bloembollensector veel aandacht aan het verduurzamen van de bloembollen- en bolbloementeelt en de verwerking. Op sectorniveau worden deze activiteiten gecoördineerd door het Milieuplatform Bloembollensector.

 

De activiteiten van het platform hebben betrekking op o.a. de beleidsvelden gewasbescherming, mineralen, energie en reststoffen.

De bloembollensector voert in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen overleg over het te voeren milieubeleid met verantwoordelijke overheden en andere partijen. Resultaten van het gevoerde beleid worden jaarlijks vastgelegd in een Milieuvoortgangsrapportage. Milieuregels worden vastgelegd in een groot aantal wetten, verordeningen, vergunningen en overige regels.

Onder Algemene regelgeving zijn verwijzingen opgenomen naar de belangrijkste wetten en verordeningen.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp voor het maken van een werkstuk op bulbgrowing.nl